Kunt u fraude signaleren?

Cursus "Frauderisicofactoren in de praktijk"

25/06/2019
08:30 / 15:15
Almelo
6 PE Punten
Verplicht onderwerp "Frauderisicofactoren" NBA
Doel van de training is de bewustwording van de accountant te vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht te aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast is aandacht voor het vergroten van het begrip van de accountant aangaande fraude en frauderisicofactoren een belangrijk item.
Hoe ziet de cursus eruit?
 • een boeiend theoretisch kader, weergegeven in een zelfstandig leesbare slidedeck die tevens als praktische handout dient
 • rollenspelen (inclusief observatieopdrachten)
 • oefeningen en opdrachten op basis van aangereikte (theoretische kennis)
 • door de trainers op de dag zelf bijgehouden highlights en best practices (maatwerk)
Waarom nu direct aanmelden?
 • Voldoen aan uw NBA verplichting
 • Samen met gelijkgestemden een topcursus
 • Speciale cursus voor openbare accountants

Voor slechts € 445,- bent u volledig op de hoogte op het gebied van fraude en risocofactoren.

Docenten Frauderisico in de praktijk

Nicole den Hartigh

Nicole is directeur-bestuurder bij Stolkwijk denHartigh, governance en onderzoek specialisten. Zij is daarnaast lecturer (Fr)auditing aan de Erasmus School of Accounting en Assurance (ESAA) in Rotterdam. Nicole heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek naar voor fraude onderzoek benodigde competenties.

Haar nieuwste boek - Frauditing 2.0 - is in 2018 uitgekomen. Zij doet dagelijks aan waarheidsvinding op basis van feitenvergaring, een mensgericht vak. Dat is niet alleen haar professie maar vooral ook haar grote liefhebberij!

Xavier Zeilinga

‘Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om te sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag.’ Xavier heeft passie voor het complexe organisatieproces op het snijvlak van leiderschap, verander-management en persoonlijke ontwikkeling. Met een groot gevoel van verantwoordelijkheid draagt hij graag bij aan het succes van anderen vanuit een leidende – en daarmee dienende – rol.

Programma van deze cursus
 • 08.00 - 08.30
  Inloop in het Theaterhotel te Almelo
 • 08.30 - 10.20
  Training frauderisicofactoren in de praktijk
  Deel 1 - Theorie / Kennis
 • 10.20 - 10.30
  Koffiemoment
 • 10.30 - 12.30
  Training frauderisicofactoren in de praktijk
  Deel 2 - Praktijk / Toepassing
 • 12.30 - 13.00
  Uitgebreide lunch
 • 13.00 - 14.45
  Training frauderisicofactoren in de praktijk
  Deel 3 - Praktijk / Toepassing
 • 14.45 - 14.55
  Koffiemoment
 • 14.55 - 16.00
  Training frauderisicofactoren in de praktijk
  Deel 4 - Praktijk / Toepassing
Accreditatie
De training ‘Frauderisicofactoren’ mag alleen worden verzorgd door een door de NBA geaccrediteerde instelling.

Als samenwerkingspartner is TLA, Advies BV één van de aanbieders waarvan het cursusmateriaal door het NBA is geaccrediteerd.
Deze cursus is geaccrediteerd voor: